Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
+48 41 362 62 62 [email protected] ul. Robotnicza 7, Kielce

RODO

Szanowni Państwo

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna

 1.  Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Lotnik Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 25-662 ,ul. Robotnicza 7, REGON:292808678, NIP: 656 21 40 790, KRS 0000159098
 2.  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3.  Przedstawicielem Administratora jest Prezes Zarządu Spółki  email: [email protected]
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– kontaktu w sprawach biznesowych, takich jak : zakup, sprzedaż, umowy handlowe, ofertowanie, dokumenty transportowe i inne czynności związane
z działalnością firmy Lotnik Sp. z o.o. i niezbędne do wykonywania tej działalności;

– sporządzenia i zrealizowania umowy sprzedaży, kupna lub podjęcia działań niezbędnych do wykonywania działalności, nawiazywania współpracy, skladania
i realizacji zamówień, takich jak: kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem poczty w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi;

– finansowo-księgowych np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku, dokumentów magazynowych, transportowych i innych niezbędnych dokumentów w celu zrealizowania umowy zakupu lub sprzedaży towarów lub usług bądź innych czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

– rozpatrywania reklamacji i roszczeń.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
 • Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu odpowiednio: zgłoszenia żądania do ich usunięcia lub odwołania udzielonej zgody.
  Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem:
  Lotnik Sp. z o.o. w Kielcach 25-662, ul.Robotnicza 7 lub wysyłając maila na adres: [email protected],
 •  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 •  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 •  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie pisemnej informacji mailem lub pocztą

LOTNIK Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 7
25-662 Kielce

NIP 656-21-40-790

www.lotnik.com.pl

Tel. 00 48 41 362 62 62
[email protected]